ข่าวเด่น ประจำวัน » เผยขั้นตอนลงทะเบียน เราชนะ แบบร้านค้า ของแท็กซี่ รถโดยสารต่างๆ

เผยขั้นตอนลงทะเบียน เราชนะ แบบร้านค้า ของแท็กซี่ รถโดยสารต่างๆ

31 มกราคม 2021
52   0

สำหรับผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะรัฐบาล สามารถลงทะเบียนในฐานะร้านค้า โครงการ เราชนะ เพื่อเพิ่มโอกาสรายได้ในช่วงนี้ได้ ซึ่งมาตราการนี้มีมุ่งช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ในฐานะร้านค้าได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย วินจักรยานยนต์(วินจยย.)รถตู้ แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว เป็นต้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนในฐานะร้านค้า

1.วินจยย. รถตู้ แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว ฯลฯ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ถุงเงิน เพื่อรับชำระค่าบริการ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

3.กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ถุงเงิน ได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีธนาคารผูกกับแอพพลิเคชัน ถุงเงิน แล้วจึงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ

4.กรณีที่มีแอพพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนในโครงการ เราชนะ ได้ทันที

5.ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภท (ยกเว้นสายการบิน) ที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ”ในฐานะร้านค้า จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

5.1กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว

1 ให้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และประเภทการขนส่งที่ให้บริการ

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานะการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ดังนั้น ในขั้นตอนการลงทะเบียน การเลือกประเภทการขนส่งจึงต้องถูกต้องกับประเภทใบอนุญาตขับรถที่ได้รับด้วย เช่น ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น

5.2 กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้) รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟ จะดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย

6.ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ “เราชนะ” แล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์จากธนาคารกรุงไทย สำหรับติดที่ตัวรถเพื่อแสดงสถานะการเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน

ที่มา:educabla.com