ข่าวเด่น ประจำวัน » วิธีกู้เงินบัตรคนจน ออมสินให้สูงสุด 50,000 ผ่อนต่ำสุด 242 ไม่ใช้คนค้ำ

วิธีกู้เงินบัตรคนจน ออมสินให้สูงสุด 50,000 ผ่อนต่ำสุด 242 ไม่ใช้คนค้ำ

29 มกราคม 2021
50   0

ข่าวดี สำหรับ ผู้ที่ถือบัตบัตรคนจน ในเดือนมกราคมนี้ทาง ธนาคารออนสิน ปล่อยกู้ สินเชื่อเงินกู้ยืม ที่มีชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถ กู้ยืมเงิน ได้สุดสุดที่ 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น โดยไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนแบบสบายๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจาก จะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บัตรคนจน 2564 ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม โครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก ธนาคาร ออมสิน เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม ตามมาตรการแห่งรัฐ เพื่อช่วยประชาชนที่เดือดร้อน สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือน ใช้บสย.ค้ำประกันกู้ 10,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน กู้ยืมเงิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน นำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งานค้าขาย หรืองานบริการต่างๆ

คุณสมบัติ กู้ยืมเงิน ออมสิน ผู้มีบัตรคนจน

-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

-มีการประกอบอาชีพ

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

รายละเอียด กู้ยืมเงิน ออมสิน ผู้มีบัตรคนจน

-กู้ยืมเงิน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

-ชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน ออมสิน ผู้มีบัตรคนจน

สามารถสมัคร กู้ยืมเงิน ได้ที่ธนาคาร ออมสิน ใกล้บ้านทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมสมัคร กู้ยืมเงิน ออมสิน ผู้มีบัตรคนจน ที่นี่
เอกสาร กู้ยืมเงิน ออมสิน ผู้มีบัตรคนจน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

หลักประกัน

-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)เป็นหลักประกันเงินกู้

ที่มา:bang-jaab.com