เกร็ดความรู้ » การบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ติดแก๊ส

การบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ติดแก๊ส

1 กรกฎาคม 2020
131   0

วิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์ติดแก๊สที่ดีและเพิ่มอายุใช้งานให้นานขึ้น สิ่งที่อู่ติดตั้งแก๊สรถยนต์โฆษณา และมักจะพูดเหมือนๆกันนั้นคือ รถยนต์ที่ติดแก๊สทุกคันไม่มีปัญหา แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่ทำให้รถยนต์ติดแก๊สไม่เกิดปัญหาเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ เหตุผลก็คือ รถยนต์ทุกคันเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่ง สิ่งที่เกิดแน่นอนนั้นคือ ความสึกหรอ ซึ่งแต่ละคันจะสึกหรอแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเจ้าของ หรือคนใช้ ดังนั้นเมื่อนำรถเหล่านี้มาติดตั้งแก๊ส ก็มักจะเกิดปัญหาบ้าง ไม่เกิดปัญหาบ้างแตกต่างกันไป

สาเหตุของเครื่องยนต์พังหรือเสื่อมสภาพเร็ว มี 3 ประการนั้นคือ
1. ระบบน้ำรั่วซึม
2. ระบบระบายความร้อนไม่ทำงาน อาจจะเกิดจากพัดลมหรือวาล์วน้ำเสียหาย
3. ระบบน้ำมันเครื่องรั่วซึม

ดังนั้นการใช้รถยนต์ติดตั้งแก๊สระบบ NGV หรือ LPG หากผู้ใช้มีการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องระบบทั้ง 3 ระบบที่กล่างมาแล้วในข้างต้น ก็จะทำให้เครื่องยนต์ไม่เกิดการเสียหายได้ง่าย มีความคงทน และมีอายุใช้งานได้ยาวนาน การดูแลดังกล่าวเจ้าของรถหรือผู้ใช้ ควรจะปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจเช็คระยะก๊าซตามคู่มือ ที่กำหนดทุกๆ 3 เดือน หรือ 10,000 กม.
2. ตรวจสอบอุปกรณ์รถยนต์ ตามระยะเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ
2.1 เปลี่ยนหัวเทียนตามระยะ ซึ่งควรเป็นหัวเทียนแบบ Platinum และควรจะเปลี่ยนทุกๆ 15,000 – 20,000 กม. แต่ถ้าเป็นหัว

เทียนแบบ Iridium ควรจะเปลี่ยนทุกๆ 40,000 กม.
2.2 ทำความสะอาดกรองอากาศทุกๆ 3,000 กม. เปลี่ยนกรองอากาศทุกๆ 10,000 กม.
2.3 ตรวจสอบวาล์วน้ำ, Coil รถยนต์, หม้อน้ำ, แผงระบายความร้อน ให้อยู่ในสภาพที่ดีทุกๆ 20,000 กม.

หากรถยนต์ของคุณติดตั้งกับศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่มีมาตรฐาน และใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว บวกกับการดูแลเอาใจใส่ บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เสมอ ปัญหาจุกจิกกวนใจ ซ่อมโน้นซ่อมนั้น ก็จะไม่เกิดกับคุณอย่างแน่นอน