ข่าวเด่น ประจำวัน » เห็นด้วยไหม “บัตรสวัสดิการ ” ให้เพิ่มอีก สามเดือนดีไหม?

เห็นด้วยไหม “บัตรสวัสดิการ ” ให้เพิ่มอีก สามเดือนดีไหม?

10 เมษายน 2021
38   0

บัตรสวัสดิการให้เพิ่มอีกสามเดือนดีไหม?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่าบัตรคนจนซึ่งบัตรนี้ช่วยเหลือเยียวยาและลดค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มที่มีฐานะยากจนหรือประสบปัญหาจากสถานการณ์ โควิด-19 และเป็นผู้ไม่มีการประกอบอาชีพหรือเรียกว่าผู้ที่มีอาชีพอิสระ ในมาตรฐานในการช่วยเหลือก็จะช่วยบรรเทาภาระในการใช้จ่ายและสามารถดำรงชีวิตให้มีพื้นฐานที่ดีกว่าเดิม

ซึ่งในขณะนี้ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลังก็ได้แจกเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนมาร่วมกันหลายเดือนแล้วซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตรนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมหรือร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

ตอนนี้ประเทศไทยก็ยังพบวิกฤตปัญหาโควิดและปัญหาเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมท่านคิดว่าถ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีเพิ่มเงินต่ออีกสามเดือนท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมากหรือไม่ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ย่อมมีประโยชน์แก่ประชาชนเพราะแต่ละวันก็ยังทำงานหาเงินไม่ค่อยได้

ทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุย่อมมีการทุกๆวันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนท่านก็ต้องใส่ใจตัวเองด้วยการประกันสุขภาพจากเอไอเอที่จะอยู่เคียงข้างท่านและมีการผ่อนแต่ละเดือนต่ำหรือมีการคุ้มครองสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาท ไว้ใจเอไอเอ