ข่าวเด่น ประจำวัน » เราช นะผ่านเกณฑ์รับรวดเดียว 7,000

เราช นะผ่านเกณฑ์รับรวดเดียว 7,000

10 เมษายน 2021
40   0

เป็นอีกข่าวที่น่าสนใจสำหรับโครงการเราช นะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการเปิ ดให้กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

หรือกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ “เราช นะ” โดยสามารถลงทะเบี ยนได้ที่ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ หลังจากนั้นทางกระทรวงฯ จะเร่งคัดกรอง

ผู้ผ่านเกณฑ์และประกาศผลการคัดกรองให้ทราบตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ “เราช นะ”

ดอทคอม หรือโทร 02-111-1144 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองจะได้รับการโอนเงิ นเยียวย ารวดเดียว 7,000 บาท ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาช นแบบสมาร์ตการ์ด

ได้ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคมนี้ โดยไม่สามารถกดเงิ นสดหรือโอนให้ใครได้

ส่วนกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ที่รัฐบาลเปิ ดให้ลงทะเบีย นโดยใช้บัตรประจำตัวประชาช นนั้น หลังจากที่ปิดรับลงทะเบี ยนไป

ก่อนหน้านี้ ใครที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ รีบตรวจสอบ เพราะว่าจะได้รับเงิ นเยียวย าในวันพรุ่งนี้แล้ว ส่วนยอดการใช้จ่ายเราช นะ

ล่าสุดอยู่ที่ 192,929 ล้านบาท สามารถใช้จ่ายได้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้