ข่าวเด่น ประจำวัน » สินเชื่อสานฝัน ให้คนอยากมีบ้าน 1,000,000 ผ่อนเพียง 1,500 ต่อเดือน

สินเชื่อสานฝัน ให้คนอยากมีบ้าน 1,000,000 ผ่อนเพียง 1,500 ต่อเดือน

6 เมษายน 2021
36   0

บ้านถือเป็นที่พักอาศัยที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวไปตลอดช่วงชีวิต ทำให้หลายๆคนมีเป้าหมายสูงสุดอย่างหนึ่งเลยคือการมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งทางธนาคารต่างๆก็ได้ออกสินเชื่อบ้าน สำหรับผู้ที่ฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองได้ในราคาที่สามารถจับต้องได้

อีกทั้งช่วงเศรษฐกิจตอนนี้และสถานการณ์ CV-19 ทำให้ใครหลายๆคนอาจจะมีการติดขัดเรื่องการเงินบ้าง จึงทำให้ไม่อยากสร้างภาระจากเงินก้อนในการใช้ผ่อนบ้าน เพราะบางคนก็มีเงินเดือนน้อย กลัวผ่อนไม่ไหว บางคนอยากจะปลูกบ้านเป็นของตัวเอง แต่เงินทุนไม่พอ

ทางธนาคารออมสินจึงได้มีสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำออกมาให้กับผู้ที่อยากจะมีบ้านทุกท่าน โดยสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อจากธนาคารออมสิน ที่มีดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย โดยในปีแรก กำหนดให้ผ่อนชำระเพียง 0.50% หรือล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน นานสูงสุด 1 ปี ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

โดยมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดังนี้

1.กรณีซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ หรือ ปลูกสร้างใหม่

ให้ผ่อน ด้วยอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0.50% นาน 1 ปี ส่วนดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.680% ต่อปี

2.ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

เมื่อขอสินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0.650% ในปีแรก และคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 2.780% ต่อปี

3.ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น(Re-Finance)

ถ้ามีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะคิดอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 1.00% ในปีแรก และยังสามารถกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค(Re-Plus)พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นได้อีกด้วย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

สามารถยื่นกู้เพียงคนเดียว หรือกู้ร่วมกับบุคคลอื่นก็ได้

เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น

สมัครผลิตภัณฑ์บริการของธนาคาร ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/บริการ MyMo/ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ(MRTA)อย่างน้อย 3 ประเภท ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้

กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ

สามารถเลือกชำระแบบผ่อนต่ำ โดยเงินงวดผ่อนชำระต่อจำนวนเงินกู้สินเชื่อเคหะ 1 ล้านบาท ปีที่ 1 เท่ากับ 1,500 บาท/เดือน ปีที่ 2-3 เท่ากับ 6,000 บาท/เดือน ยกเว้นกรณีกู้ปลูกสร้าง/ต่อเติมซ่อมแซมไม่สามารถเลือกชำระแบบผ่อนต่ำได้

การผ่อนชำระทั้ง 3 แบบ

ผ่อนเท่ากันทุกงวด

Step-up ผ่อนแบบขั้นบันได

ผ่อนต่ำ โดยจ่ายเงินงวดในปีที่ 1 เพียงล้านละ 1,500 บาท/เดือน เท่านั้น ส่วนปีที่ 2-3 จ่ายล้านละ 6,000 บาท/เดือน หลังจากนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม จะไม่สามารถเลือกแบบผ่อนต่ำได้ค่ะ

หมายเหตุ ประกันฯ หมายถึง ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR=6.245%(ตั้งอต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา(EIR)คำนวณจากวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี

สินเชื่อต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th