ข่าวเด่น ประจำวัน » วันนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียน เราชนะ

วันนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียน เราชนะ

26 มีนาคม 2021
44   0

สำหรับโครงการ เราชนะ ทางกระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มคนช ร า ผู้พิ กา ร วันนี้ (26 มี.ค.) วันสุดท้าย ที่จุดบริการกว่า 3,500 จุด กระทรวงการคลัง รับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไปถึงวันที่ 26 มี.ค.2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รมว.คลัง ที่ให้มีการดูแลกลุ่มผู้พิ กา ร ผู้ป่ว ยติ ดเตีย ง รวมถึงคนช ร าที่มีปัญหาทางกา ยภาพ

โดยมีจุดบริการรับลงทะเบียนมากกว่า 3,500 จุด ทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ รวมทั้งประสานกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 59,881 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง”ฃ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 85,908 ล้านบาทและ

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 8,118 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 153,907 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

อย่างไรก็ตาม สำหรับ กลุ่มคนช ร า ผู้พิ กา ร วันนี้วันสุดท้าย ใครยังไม่ได้ลงทะเบียน เราชนะ รีบเลยค่ะ