Home / สาระความรู้ / ที่ สุ ด ข อ ง ค น คือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

ที่ สุ ด ข อ ง ค น คือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

1 ในสังคมที่ทุ กคนต่างใช้อินเทอร์เนตและโ ซเชี่ยลเป็นสื่อกลางอย ากให้ทุ กคนมองความสบายใจ นั่นคือเมื่อเรารับรู้ และอ่ า น ข่ า ว ไม่จำเป็นต้องแสดงความขัดแย้งใดๆ

2 ในกระแสสังคมทุ กวันนี้ก็กลุ้มใจ เรื่องหนี้ก้อนโตของเราว่าจะมีปัญหาอย่ างไร แล้วจะใช้ยังไงให้เร็วที่สุดแต่แท้จริงแล้ว คนที่ปลดห นี้ได้ก่อนใคร นั่นคือคนที่หยุดสร้างหนี้มาเพิ่ม ต่างหากล่ะ

3 ในสังคมทุ กวันนี้ ต่างพัฒนากันอย่ างรวดเร็วแม้กระทั่ง ความเร็วอิน เทอร์เนต 3 G 4 Gแต่แท้จริงคนที่ได้ประโยชน์ คือ คนที่ค่อยๆเลือกรับ ข่ า วที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง

4 ท่ามกลางสังคม ที่ทุ กคนต่างมองหา กำลังใจจากคำคมข้อคิด หรือรับฟังแรงบันดาลใจจากผู้คนรวยๆจากโ ซเชี่ยลแต่แท้จริงคนที่สร้างสุขได้ คือ คนที่ นำคำคม ข้อคิด มาปรับใช้

กับชีวิตประจำวันแล้วใช้เพื่อพัฒนาในทุ กๆ ด้านของเขาเองมิใช่คนที่แสวงหาคำคม ข้อคิดใหม่ๆที่ผ่ านตาเข้ามาทุ กวัน

5 ในสังคมที่มีแต่เ สียงวิจ ารณ์แง่ลบมากมายและมองแต่แง่ดีของตัวเองแต่แท้จริงคนที่ยืนยิ้มได้สบายๆนั่นคือคนที่ไม่นำคำลบๆที่ไม่จริง จากคนอื่นมาเพราะว่าแท้จริงแล้ว ความจริงนั้นเป็น

อย่ างไรเรารู้ดีสุดไม่จำเป็นต้องเหน็ดเหนื่อย อธิบายให้คนอื่นฟัง

6 ท่ามกลางการ แข่งขันเล่ าเรียนอวดใบปริญญาหรือการที่แม่ๆ ต่างมาอวดลูกตัวเองและโชว์โอ้อ่า ด้านการงานและถ่ายรูปลงโ ซลเชี่ยลว่าเขากินดีอยู่ดีแท้จริงคนที่จะสบายใจได้ดีสุดนั่นคือ

คนที่ปรับตัวได้กับทุ กสภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีต่างหากล่ะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุ กความเปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันมากกว่า

7 คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทั นตาเห็น คือคนที่เข้าใจว่าต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งมิใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่านเพราะทันทีที่รู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุ กข์โลภ โกรธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

8 เสื้อสวยที่ติ ดยศถาบรรดาศักดิ์ สูงสุดย่อมติ ดภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิตคนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุขที่สุดหลายคน จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศจากตำแหน่งหรือหั วโขน

หรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใครๆแม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

9 ทุ กข์ที่แท้จริงในความย ากจนนั้นก็คือทุ กข์ในการที่อิ จฉาคนอื่น แล้วมองว่าเขาไม่มีแบบนั้นแบบนี้แต่บางคนก็ผ่ านด่ านทดสอบนี้ได้เพราะ ความขยันและผ่ านทุ กข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออมแต่ต้อง

มาแต้ต้องมาติ ดกับดัก เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุ กข์อย่ างมหัศจรรย์

ขอบคุณแหล่งที่มา นุสนธิ์บุคส์

แสดงความคิดเห็น

Check Also

หากวันนี้ไม่สบายใจลองดูนะ แล้วจะรักตัวเองมากขึ้น 10 เท่า

หากคุณไม่สบายใจ ก็ออกไปดูโลกภายนอกบ้าง อย่าจมปลักอยู่ในที่เดิมๆ คุณจะได้รู้ว่า โลกกว้างใบนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีโอกาสอีกมากมาย และเวลาของชีวิตเราสั้นนิดเดียว อยู่ที่นี่ไม่เป็นสุข ก็เปลี่ยนที่ เปลี่ยนที่แล้วไม่เป็นสุข ก็จงเปลี่ยนตัวเอง หากคนรอบข้างให้คุณไม่เป็นสุข ก็อย่าปล่อยใจให้ทุกข์ และอย่าทำให้คนที่ไม่รักคุณ เพิ่มความทุกข์ให้แก่คุณ …